Wat doen wij?

Ondersteuning van A tot Z

Ik kan uw organisatie van A tot Z ondersteunen bij de aanpak van woonoverlast. Een overlastsituatie begint vaak met een melding van overlast en/of zorg vanuit omwonenden of vanuit instanties, denk hierbij aan politie of zorginstellingen. Vanaf de eerste melding is het van belang dat er een goed, helder en duidelijk dossier wordt opgebouwd. Door mijn jarenlange ervaring in de aanpak van woonoverlast weet ik welke informatie van belang is voor een goed dossier. Onder ‘dienstverlening’ vindt u stapsgewijs de mogelijkheden die ik u biedt in de aanpak van woonoverlast. Kijk op:

Gedragsaanwijzing
Ontzorgen bij woonoverlast
Signalering in de wijk