Gedragsaanwijzing

contract-1464917_1920

Gedragsaanwijzing

In 2014 werkte ik mee aan een pilot ‘gedragsaanwijzing’ die is opgezet door:

  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Vóór de komst van de gedragsaanwijzing moesten corporaties (verhuurders) een flink dossier opbouwen
voor de rechter, om overlast te laten stoppen. Door de komst van de gedragsaanwijzing is geen dik dossier 

meer nodig om overlast te laten verminderen of te stoppen. Doordat een gedragsaanwijzing bij ernstige 

overlast al vrij snel ingezet kan worden, wordt overlast eerder aangepakt.

 

Wat  is een gedragsaanwijzing?

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een huurder die overlast geeft. Een voorbeeld van een verbod is dat geen harde muziek meer gedraaid mag worden. Een voorbeeld van een gebod kan zijn dat een huurder verplicht wordt om hulpverlening te accepteren. 


Woningcorporaties kunnen een gedragsaanwijzing vrijwillig met de huurder ondertekenen

(vrijwillige gedragsaanwijzing) of eventueel laten opleggen door de rechter (gerechtelijke
gedragsaanwijzing), wanneer een huurder niet vrijwillig meewerkt. Tevens kunnen betrokken partijen

(denk aan hulpverlening) ook bij de ondertekening betrokken worden. 

 

Doel van een gedragsaanwijzing.

Het doel van een gedragsaanwijzing is om overlast in een buurt snel te verminderen of te laten

stoppen. Klachten van buren worden hiermee serieus genomen, en ontruiming van
de woning van overlastgevers kan worden voorkomen. Ook bij huurachterstanden
kan een gedragsaanwijzing ingezet worden.

 

Al met al heel goede redenen om een gedragsaanwijzing in te zetten, waarbij ik u kan ondersteunen.