Signalering in de wijk

Signaalfunctie

Door actief in een wijk aanwezig te zijn, en korte lijnen te onderhouden met diverse hulpverleningsinstanties kunnen problemen in een wijk snel gesignaleerd worden. Naar mijn idee is de rol van de verhuurder om problemen in de wijken te signaleren en daarna te verbinden aan de juiste hulpverleningsinstanties.