Ontzorgen bij woonoverlast

Ontzorging bij woonoverlast

Onderstaand vindt u stapsgewijs de mogelijkheden die ik u bied bij de aanpak van woonoverlast.

Om woonoverlast goed te kunnen aanpakken is samenwerking met partners in het veld noodzakelijk. Denk hierbij aan hulpverleningsinstanties, politie en gemeenten. Deze contacten kan ik voor u leggen om een goed en stevig netwerk op te bouwen. 

Vanachter een bureau, kun je niet zien wat er daadwerkelijk gebeurd in een wijk. Ik hecht veel belang aan ‘gezien’ worden in een buurt, het liefst met samenwerkingspartners. Wanneer je door een wijk loopt of op vaste dagen/tijden aanwezig bent, zie en hoor je veel van wat er speelt in een buurt. Tevens is het contact met je huurders en/of andere aanwezigen in een wijk dan veelal laagdrempeliger. Door aanwezigheid kunnen eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. 

Wanneer er een overlastmelding over een huurder bij uw organisatie gemeld wordt, is er vaak meer aan de hand dan ‘overlast’ geven. Na een eerste en soms tweede gesprek met een ‘overlastgever’ kom je er vaak achter dat er meer aan de hand in het leven van de betreffende huurder. Wellicht zijn mensen eenzaam, verslaafd of hebben ze andere problemen waar ze zelf niet meer uitkomen. Met een goed netwerk kan ik een huurder met de juiste hulpverlener in contact brengen. 

Wanneer een verhuurder samen met andere (hulpverlenings)instanties  de overlast niet kunnen laten stoppen, dan is het mogelijk de gang naar de Rechtbank te maken. Er kan dan ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning gevorderd worden. Ook is het mogelijk een minder heftige vordering bij de rechter neer te leggen, denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een gedragsaanwijzing.

Welke keuze er ook gemaakt wordt, ik kan een goed dossier overdragen aan een jurist. Tevens kan ik uw organisatie vertegenwoordigen in de Rechtbank.